Välkommen till Norrbottens 4H

I Norrbottens län finns idag ett 15-tal 4H-klubbar, från Kiruna i norr till Norrfjärden i söder. Strax utanför Kalix finns 4H-gården Ponderosa som drivs av Stråkanäs 4H-klubb.Vill du vara med i en 4H-klubb, eller är intresserad av att starta upp en klubb? Här kan du läsa mer om 4H-klubben.
Kontakta länsförbundet, så får du veta mer! Länsförbundet fungerar som en länk mellan klubbarna och Riksförbundet Sveriges 4H samt anordnar kurser och utbildningar för ledare och förtroendevalda.


4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

 


 

Verksamheten stöds av
Kultur och utbildning