Välkommen till Norrbottens 4H

I Norrbottens län finns idag ett 15-tal 4H-klubbar, från Kiruna i norr till Norrfjärden i söder. Strax utanför Kalix finns 4H-gården Ponderosa. Vill du vara med i en 4H-klubb, eller är intresserad av att starta upp en klubb? Här kan du läsa mer om 4H-klubben.
Kontakta länsförbundet, så får du veta mer! Länsförbundet fungerar som en länk mellan klubbarna och Riksförbundet Sveriges 4H samt anordnar kurser och utbildningar för ledare och förtroendevalda.
 


 

Sanna Sandgren, ny ordförande för Norrbottens 4H

När Norrbottens 4H höll länsförbundsstämma valdes en ung styrelse och Sanna Sandgren valdes till ordförande.

Tidigare ordförande Peter Axelsson överlämnade klubban med varm hand och önskade lycka till i styrelsearbetet.

Vi firar 100 år och framåt. Vi firar redan nu de kommande 100 åren då positiv ungdomsutveckling är viktigare än någonsin.

#vi firar100år#tillsammansförunga#2018

 

4H-klubbens årsmöte!
Det finns handlingar och mallar på länskansliet. Maila till info@norrbottens4h.se och beställ!

4H:s Nationella konferens 25-27 januari i Norrköping
CFK har bytt namn och plats!
Max 4 delt/län. Vi har även chans till fler platser.
Anmäl dig till länsförbundet senast 4 januari!
Länsförbundet lämnar bidrag till deltagaravgiften för unga upp till 26 år.
Läs mer🍀

 

 

 

 

Verksamheten stöds av
Kultur och utbildning

Alla personuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagen